Grupy krwi a dieta i osobowość

Pacjent - przycisk
podcień pod baner
pole pod menu
Zakupy - przycisk
Partner - przycisk
baner
Przejdź do treści
Ćwiczenia
REKLAMA
Calivita Partner Apteka

Grupy krwi a dieta i osobowość

Apteki Pharmavita - naturalne suplementy diety
Opublikowane według Abc Apteki w Zdrowy styl życia · 9 Grudzień 2014
Tags: grupykrwiosobowośćdieta
Grupy krwii a dieta
Krew płynąca w tętnicach i żyłach jest źródłem sił życiowych już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek – krwinek czerwonych, białych i płytowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew tworzy wysokorozwinięty system odpornościowy i transportowy, od istnienia którego zależy życie i zdrowie.

Krew spełnia w organizmie różnorodne i ważne zadania.
  • jest transporterem tlenu i dwutlenku  węgla,  biorących  udział w wymianie gazowej w procesie oddychania.
  • dostarcza do narządów, ich tkanek i komórek składniki odżywcze i usuwa niepotrzebne produkty uboczne przemiany materii.
  • jest także nośnikiem hormonów, chemicznych substancji przekaźnikowych, i w ten sposób współdziała w przekazywaniu informacji w organizmie.
  • i w końcu krew bierze udział w regulacji temperatury ciała.

Pełni funkcje obronne, chroniąc organizm  przed  czynnikami  chorobotwórczymi i pełni funkcje naprawcze w ustroju. Dzięki właściwości krwi jaką jest krzepliwość, możliwe jest uszczelnianie ściany naczynia krwionośnego w przypadku jego pęknięcia (zranienia).

Objętość krwi zależy od masy ciała i tak: noworodek, który waży blisko 3 kilogramy ma jej ok. 250 mililitrów, dziecko ważące 20 kg ma jej około półtora litra, a u człowieka dorosłego ogólna objętość krwi w organizmie wynosi około 6-8% masy ciała; zatem objętość krwi u osoby ważącej 70 kg wynosi około 5-6 litrów.

Grupy Krwi
U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi.
Dotychczas opisano trzydzieści dwa układy grupowe krwi. Największe znaczenie ze względów praktyki medycznej mają:
  • układ ab0
  • układ rh – antygeny c, c, d, e, e
  • układ Kell – antygen K, k, Kpa, Kpb

Układ AB0
Odkrycia grup krwi dokonał austriacki uczony. W 1901 roku stwierdził, że w krwinkach czerwonych występują dwa antygeny, które warunkują zjawisko zlepiania się krwinek w zetknięciu z krwinkami o odmiennej strukturze antygenowej. Na podstawie tych obserwacji wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku nagrodę nobla. W 1940 roku z Alexandrem Wienerem odkrył czynnik rh. Natomiast Ludwik Hirszfeld wraz z Emilem von Dungernem stworzył podstawy nauki o grupach krwi, wprowadzając ich oznaczenie symbolami A, B, AB, i 0, co następnie w 1928 roku przyjęto na całym świecie. Równocześnie pierwszy zajmował się dziedziczeniem zróżnicowania grupowego krwi, co wykorzystał do wykluczania niepewnego ojcostwa. Układ AB0 (czyt. a-be-zero) jest najważniejszym układem grupowym krwi występującym u człowieka.

Układ Rh
Odkryty w 1940 roku, stanowi najbardziej złożony układ grupowy u człowieka. obecnie wyróżnia się w jego obrębie 49 antygenów.

Zasady transfuzji krwi wynikają z możliwości występowania przeciwciał przeciwko antygenom różnych układów grupowych krwi. Najistotniejsze znaczenie kliniczne mają układy AB0 i rh. Jeżeli osoba posiada antygen określający grupę krwi (A, B lub rh+) wówczas wytwarza przeciwciała przeciwko tylko tym antygenom, które nie występują w jego organizmie. Oznaczenie grupy krwi jako 0 lub rh− oznacza brak tych antygenów w organizmie, co przekłada się na możliwość wytworzenia przeciwciał przeciwko wszystkim innym antygenom obcym dla danej osoby (czyli w tym wypadku dla A, B i rh+). Zgodnie z tą zasadą krew grupy 0 rh− można przetoczyć każdej osobie, natomiast dawcą dla osoby z tą grupą musi być osoba o identycznej grupie krwi (0rh−). Osoba mająca grupę ABrh+ może otrzymać dowolną krew, natomiast może być dawcą jedynie dla osoby z tą samą grupą krwi. Osoba z grupą krwi 0 może być dawcą dla pozostałych grup, osoby z grupami A i B mogą być dawcami dla osób z grupą krwi AB.

Częstość występowania
Grupa krwi rh− pojawiła się jako mutacja w europie ok. 25-35 tys. lat temu, obecnie ma ten układ ok. 16% europejczyków (najczęściej spotykany wśród basków – ok. 35%). Grupa rh− występuje bardzo rzadko u rdzennych mieszkańców innych kontynentów (którzy nie mają przodków europejczyków) – ma go zaledwie 9 na 10 000 osób w Afryce i 1 na 10 000 na pozostałych kontynentach. Spośród mieszkańców USA ok. 15% osób ma grupę rh−, gdyż wielu z nich ma korzenie europejskie (grupa ta występuje np. u ok. 5-10%  Afroamerykanów).

Ciekawostki dotyczące Grup Krwi
W Japonii panuje ogólne przekonanie, że grupa krwi kształtuje naszą osobowość. Idea wpływu grupy krwi na osobowość zrodziła się w 1920 roku i mimo braku wyraźnych dowodów naukowych cieszy się popularnością. przykładem jest stanowisko dr Petera d'Adamo, autora książki "Eat right for your type" („Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi”).

Ludzie posiadający grupę krwi „A”(ok. 30,5% populacji): są sumienni i obowiązkowi, znani z przywiązania do domu i przedmiotów. To także urodzeni perfekcjoniści. Często otwarcie wypowiadają swoje zdanie i nie wstydzą się tego. Gdy dadzą słowo, można na nich polegać. Pociąga ich filozofia i religie oparte na miłości, zaufaniu, uwielbieniu i wierze. Silnie odczuwają więź społeczną. Mają zakodowaną w genach chęć współpracy. Są opanowani i mają wysoko rozwiniętą samokontrolę. Zawody dające satysfakcję to takie, w których mogą pracować według własnego rytmu. Są to najlepiej zawody wolne: artystyczne, literackie, rzemieślnicze, muzyczne. Statystycznie wśród ludzi z grupą „A”, najwięcej spotyka się jasnowidzów, magów, spirytystów. Posiadają nadzwyczajną wrażliwość, która czasami nawet ewoluuje w stronę paranoidalną. Wg dr Petera d'Adamo dla typu A najbardziej korzystna jest dieta wegetariańska. Dla osób z tą grupą krwi niezwykle ważne jest, aby spożywały pokarmy w jak najprostszej postaci świeże, organiczne i nieprzetworzone.

Osoby z grupą krwi B charakteryzuje kreatywność, elastyczność i optymizm. Wszystko, co robią, robią z dużą pasją. Z drugiej strony są to osoby zapominalskie i czasem nieodpowiedzialne. „Typ B” to osoby empatyczne, cechuje je duże zrozumienie dla innych, z łatwością nawiązują kontakty. Co ciekawe w Korei mężczyźni posiadający tę grupę krwi nie są uznawani za „materiał na męża”, ponieważ mają opinię graczy, osób sprytnych, przebiegłych i samolubnych. Ludzie posiadający tę grupę krwi stanowią około 18,3% populacji światowej. Do zamieszkania wybierają raczej środowisko dużych miast z nowoczesną zabudową. Jeśli sprawy zawodowe tego wymagają, to chętnie się przenoszą z miejsca na miejsce. Dobrze się czują jako handlowcy, bankowcy, ale i inne zawody nie są im obce. Są raczej pragmatykami, tzn. oceniają wszystko na podstawie dowodów. Nad bezczynnością przeważa u nich potrzeba działania. To też typowi nadwrażliwcy i czuli kochankowie. Najczęściej są to ludzie bardzo spokojni, jednak ich uczucia mogą nagle eksplodować. Kobiety posiadające tę grupę krwi są nad wyraz impulsywne. Zdaniem dr d'Adamo, osoby, które mają tę grupę krwi powinny unikać drobiu, wołowiny i wieprzowiny.

Osoby mające grupę krwi AB to racjonaliści, niezdecydowani, pamiętliwi i nieco zdystansowani. Mają niezwykły urok osobisty, przez co cieszą się dużą popularnością wśród innych. W ich podejściu do życia górę nad emocjami i uczuciami bierze rozsądek. Grupa krwi Ab jest najmłodszą z istniejących grup, ponieważ pojawiła się dopiero około 12 wieków temu, na skutek wymieszania się ludności z grupą krwi A i B. Osoby z grupą AB są najbardziej przystosowane do współczesnych warunków życia, szczególnie do częstych zmian miejsca osiedlenia, klimatu i stylu bycia. Ludzie z tą grupą krwi są dobrymi organizatorami. Jednak owładnięci uczuciami mają bardzo duże trudności z podejmowaniem decyzji. Są zagadkowi, posiadają charyzmę. Jednocześnie charakteryzuje ich powierzchowność. Rzadko mają problemy ze zdrowiem. Wiele zależy od okoliczności, w jakich się znajdują. Natomiast w przyjaźni, miłości, małżeństwie są bezinteresowni i prawie idealni: szczęśliwi i zadowoleni tylko wtedy, gdy ich partner też dobrze się czuje. Bardzo ważne jest to czym się zajmują w życiu, bowiem charakter pracy ma ogromny wpływ na wzmocnienie lub osłabienie ich organizmu. Osoba z grupą AB jest ceniona w takich zwodach jak inżynier, chemik lub elektryk. Pociąga ją też handel i reklama. Bardzo ważnym elementem egzystencji jest wiara. Potrzeba wyciszenia wewnętrznych niepokojów często znajduje ujście w mistycyzmie. Osoby posiadające tę grupę krwi powinny zrezygnować z mięsa drobiowego, wołowiny i wieprzowiny, na rzecz owoców morza, tofu i produktów mlecznych, zaleca autor książki „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi”.

Zerówka to grupa, którą posiada ok. 43,3% populacji światowej. Osoby te są z urodzenia silne, pewne siebie, pełne optymizmu. To właśnie wiara we własne siły pozwoliła im przetrwać. Z tej grupy wywodzą się też zręczni szefowie i biznesmeni. Posiadają silną wolę i dużo energii. Nawiązywanie kontaktów nie sprawia im żadnych problemów. Posiadają wręcz nieprawdopodobną siłę przebicia, mają zatem wszelkie predyspozycje do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Ludzie ci są zdrowi zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Są długowieczni, pomimo życia w ciągłym stresie i zagrażającym im z tego powodu wrzodów żołądka i jelit. Uchodzą za wysportowanych, konsekwentnie dążących do celu, odważnych, ale także autorytatywnych, pewnych siebie, czasem wręcz bezwzględnych i przyzwyczajonych do podejmowania nagłych decyzji. Wiele osób mających grupę krwi 0 to chodzące komputery, potrafią przewidywać przyszłość z dostatecznie dużym wyprzedzeniem, co umożliwia im podejmowanie właściwych decyzji w sprawach finansowych. Ponieważ posiadają dużą zręczność i umiejętności, spotykani są również wśród agentów handlowych, w hotelarstwie, restauratorstwie, reklamie i turystyce. Wrodzone też dążenie do konfrontacji pozwala im odnaleźć swoje miejsce wśród adwokatów, polityków, doradców i dyplomatów. Choć oczywiście nie można generalizować, jednak statystycznie grupa „0” posiada niewrażliwość na wiarę religijną. Kierunki filozoficzne, jakie ją pociągają, to materializm i egzystencjonalizm. Osoby z tą grupą krwi powinny jeść ryby i owoce morza, wątrobę, czerwone, chude mięso, natomiast produkty niezalecane w diecie to kapusta, brukselka, kalafior, gorczyca, oraz fasola nerkowata i soczewica, które zawierają lektyny, odkładające się w tkankach mięśniowych, czyniąc je bardziej alkalicznymi i mniej zdolnymi do wysiłku fizycznego.

Każdy może poznać swoją grupę krwi (warto to wiedzieć), ale nie tylko po to, by stosować się do wskazówek dietetycznych doktora d'Adamo…

dr n. med. Sylwia Krzemińska
REKLAMA
Wróć do spisu treści